zkušenosti s provozem sncr zařízení na 235 t h kotli v uss košice experience with the sncr equipment on 235 t h boiler in u

wns boiler picture

1-20 ton gas/oil fired boiler

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, biogas, methanol, liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, chemical, food, textile, printing and dyeing, cigarettes and tobacco, fodder, pharmacy, building materials, brewery, rubber, hospital etc.

szs boiler picture

7-70 MW gas/oil fired hot water boiler

Capacity: 7-70 MW

Pressure: 1.0-1.6 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, blast furnace gas, carbon black off-gas, biogas, methanol, LPG, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, hospital, colleges and universities.

szl boiler picture

2.8-29mw coal fired boiler

Capacity: 2.8-29mw

Pressure: 1.0-1.25 Mpa

Fuel: Bituminous coal, lean coal, anthracite

Industries: Heating, hotels, schools, hospitals

yyw boiler picture

horizontal thermal fluid heater

Capacity: 700 - 14000 kw

Pressure: 0.8 - 1.0 Mpa

Fuel: natural gas, coke oven gas, bio-gas,liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil

Industries: Petroleum, chemical, chemical fiber, pharmaceutical, textile printing and dyeing, building materials, wood processing, vegetable oil processing and other industries

dzl boiler picture

1-20 ton biomass fired boiler

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2.5 Mpa

Fuel: Biomass particles

Industries: Heating, chemical, food, tobacco, textile, printing and dyeing, feed, medicine, building material, wine, rubber, hospital

u. s. steel košice - testy im idú čoraz lepšie

U. S. Steel Košice - Testy im idú čoraz lepšie

eb. 2010 V prvej fáze sme na testy pozývali zamestnancov, ktorí pracujú na oprave kotla v teplárni a vysokej pece č. 3, postupne však budú testovaní 

u. s. steel košice - labortest

U. S. Steel Košice - Labortest

Spoločnosť U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. (pôvodne VSŽ Labortest, s.r.o.) pôsobí na trhu služieb v oblasti skúšobníctva od roku 1995.. Je spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky plechov s povrchovou úpravou, Meranie aktivity rádionuklidov <sup>232</sup>Th, <sup>226</sup>Ra, <sup>40</sup>K v práškových materiáloch scintilačnou 

u. s. steel košice - bezpečnosť pri práci

U. S. Steel Košice - Bezpečnosť pri práci

U. S. Steel Košice, s.r.o. sa stále zameriava na základnéhodnoty Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia v USA) a 98-percentný pokles v úrazovej frekvencii 

u. s. steel košice - vzdelávanie a rozvoj

U. S. Steel Košice - Vzdelávanie a rozvoj

"Vzdelávací projekt USS - Organizačno-technické zabezpečenie školení zamestnancov" 2012 projekt ESF s názvom "Vzdelávanie zamestnancov USSK. Oslovila vás výzva na podávanie žiadostí o grant v rámci programu Spoločne pre 

u. s. steel košice - testovanie z predpisov bozp

U. S. Steel Košice - Testovanie z predpisov BOZP

25;vateľov realizuje stále v pondelok - piatok 9:30 – 10:30, 12:00 – 13:00 hod. na Vstupnom areáli v priestoroch bývalej Očnej optiky, Bezpecnostdodavatelov sk.uss U. S. Steel Košice, s.r.o.

u. s. steel košice - testy im idú čoraz lepšie

U. S. Steel Košice - Testy im idú čoraz lepšie

eb. 2010 V prvej fáze sme na testy pozývali zamestnancov, ktorí pracujú na oprave kotla v teplárni a vysokej pece č. 3, postupne však budú testovaní 

u. s. steel košice - labortest

U. S. Steel Košice - Labortest

Spoločnosť U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. (pôvodne VSŽ Labortest, s.r.o.) pôsobí na trhu služieb v oblasti skúšobníctva od roku 1995.. Je spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky plechov s povrchovou úpravou, Meranie aktivity rádionuklidov <sup>232</sup>Th, <sup>226</sup>Ra, <sup>40</sup>K v práškových materiáloch scintilačnou 

u. s. steel košice - bezpečnosť pri práci

U. S. Steel Košice - Bezpečnosť pri práci

U. S. Steel Košice, s.r.o. sa stále zameriava na základnéhodnoty Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia v USA) a 98-percentný pokles v úrazovej frekvencii 

u. s. steel košice - vzdelávanie a rozvoj

U. S. Steel Košice - Vzdelávanie a rozvoj

"Vzdelávací projekt USS - Organizačno-technické zabezpečenie školení zamestnancov" 2012 projekt ESF s názvom "Vzdelávanie zamestnancov USSK. Oslovila vás výzva na podávanie žiadostí o grant v rámci programu Spoločne pre 

u. s. steel košice - testovanie z predpisov bozp

U. S. Steel Košice - Testovanie z predpisov BOZP

25;vateľov realizuje stále v pondelok - piatok 9:30 – 10:30, 12:00 – 13:00 hod. na Vstupnom areáli v priestoroch bývalej Očnej optiky, Bezpecnostdodavatelov sk.uss U. S. Steel Košice, s.r.o.

Get Price And Support

Solutions